Jednolity Plik Kontrolny

JPK to aplikacja składająca się z dwóch niezależnych modułów do przygotowania oraz wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Program umożliwia przygotowanie dokumentów w oparciu o dane znajdujące się w dowolnej bazie danych, możliwe również jest pobranie danych z arkusza Excel wypełnionego danymi oraz pliku CSV.

 

 

Aplikacja dzięki zastosowanym mechanizmom potrafi pobrać dane z większości popularnych baz danych jak MySql, Oracle, Informix, MSSQL, Access. Dane można również dostarczyć w pliku MS Excel lub CSV. Pomagamy przy konfiguracji programu do automatycznego importu danych, oferujemy również usługę podłączenia oraz importu do dowolnej bazy danych, program potrafi pobrać dane z więcej niż jednego źródła.

Zachęcamy do kontaktu z nami

Script logo