ATENA - CRM dla salonów sprzedaży samochodów

System klasy CRM wspomagający procesy wynikające z działalności salonu sprzedaży samochodów.

Aplikacja w podstawowym założeniu jest kartoteką klientów i pojazdów salonu samochodowego. Łączą się one dzięki szeregowi funkcji wspomagających procesy obsługi klienta, zakup i sprzedaż samochodów, a także towarzyszących im operacjom finansowym. 

W bardziej szczegółowym ujęciu program „Atena” pozwala kontrolować przebieg czynności związanych z obsługą klienta od momentu wprowadzenia danych personalnych do kartoteki, po wydanie zakupionego pojazdu. Udostępnione mechanizmy ułatwiają sprzedawcy tworzenie harmonogramów spotkań i kontaktów z klientami zarówno w obrębie jednego dnia jak i szerszym horyzoncie czasowym (tydzień, miesiąc). Aplikacja daje również możliwość kontroli zamówień i związanych z nim rozliczeń. 

„Atena” ma za zadanie dostarczać w szybki i jednoznaczny sposób informacji o procesach zachodzących w obrębie oddziałów firmy oraz globalnie w całym przedsiębiorstwie. Do dyspozycji jest szereg raportów oraz zestawień dających kompletną wiedzę na temat działalności przedsiębiorstwa. Dostęp do poszczególnych funkcji systemu nie będzie jednakowy dla wszystkich użytkowników i będzie regulowany poprzez prawa dostępu. Główną przyczyną tego, jest fakt istnienia salonów samochodowych różnych marek. Każda filia będzie korzystać z funkcjonalności w obrębie własnego salonu. Dodatkowy podział będzie wynikał z charakteru wykonywanych prac w obrębie salonu przez danego użytkownika. Największy zakres dostępu przewidujemy dla kadry zarządzającej  i właścicieli firmy, włączając w to dostęp do pełnej bazy danych poszczególnych salonów. 

Script logo