System Rozliczania Odbiorców Biznesowych ZEUS

System ZEUS to kompleksowe narzędzie do rozliczania mierzalnych mediów takich jak prąd, woda, para, ścieki czy gaz. Rachunki w systemie generowane są na podstawie  wprowadzonych odczytów i taryf przypisanych zgodnie z zarejestrowaną indywidualną umową do odbiorcy. Rozbudowany moduł finansowy pozwala na pełne rozliczenie odbiorcy na podstawie zarejestrowanych wpłat oraz przeprowadzenie procesu windykacji w formie naliczenia dodatkowych opłat i emisji wezwań do zapłaty.

System ZEUS posiada własną bazę aktywnych i nieaktywnych urządzeń pomiarowych. Odczyty do aktywnych urządzeń mogą być wprowadzane ręcznie lub zdalnie z zewnętrznej aplikacji. Na ich podstawie dokonywane jest rozliczenie licznika i wystawienie faktury jednostkowej lub zbiorczej. Wygenerowane automatycznie rachunki można wydrukować pojedynczo lub wykorzystać do tego celu mechanizmy typowe dla wydruków masowych. Do wydrukowanych faktur można dołączyć dowolne pismo utworzone w programie i wysłać zbiorczo.


Najważniejsze funkcje:

 • Rejestr Kontrahentów (płatników)
 • Rejestr Punktów Poboru
 • Umowy – workflow zawierania umów
 • Rozliczenia we wszystkich taryfach (Energia bierna, przekroczenia mocy, strefy czasowe)
 • Pobieranie odczytów oraz zużyć
 • Fakturowanie (na odczyt i na zużycie)
 • Rejestracja wpłat
 • Konta indywidualne
 • Pobieranie wyciągów bankowych (Multicash)
 • Noty odsetkowe
 • Umowy i faktury zbiorcze
 • Dekretowanie dokumentów finansowych (definiowalne konta)
 • Rozliczanie akcyzy
 • Workflow windykacji
 • Automatyczna emisja dokumentów według szablonów
 • Rejestracja dokumentów (w tym obcych) przy umowie
 • Współpraca z centrum wydruków masowych
 • Ewidencja sprzedawców obcych
 • Sprawozdawczość (URE, ARE, GUS)
 • Rozliczenia kontrolne sprzedawców obcych
 • Sprawozdawczość wewnętrzna
 • Raporty na żądanie
 • Interfejsy do innych systemów (Finansowe – SAP, techniczne – ELIOT, Odczytowe – SKOME, DODA, EnergoInkasent, zmiany sprzedawcy - CSS
Script logo