Finanse i Księgowość

Cechy Systemu:

  • Obsługa kas i rachunków bankowych w różnych walutach
  • Rozrachunki wielowalutowe ( możliwość automatycznego wyliczania różnic kursowych, drukowania potwierdzeń sald w walutach, prowadzenie kartotek w walutach)
  • Możliwości drukowania przypomnień – informacji o niezapłaconych fakturach;
  • Możliwość pełnego, automatycznego rozliczenia kosztów, w tym kosztów materiałowych
  • Sprawozdawczość finansowa, bilans i rachunek zysków i strat
  • Możliwość automatycznego tworzenia rejestrów VAT z zakupów w momencie księgowania dokumentów
  • Tworzenie rejestrów Vat ze sprzedaży w walucie zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług ( po przeliczeniu według kursu średniego NBP z dnia wystawienia faktury ), dotyczy to również rejestrów Vat z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług
  • Możliwość automatycznego tworzenia deklaracji VAT
Script logo