COLOS II - System klasy ERP

COLOS II - system klasy  ERP (Enterprise Resource Planning), to  kompletny i w pełni zintegrowany systemem spełniający wymogi MRP II, wspierający podejmowanie decyzji i działalność przedsiębiorstwa we wszystkich jego działach - od księgowości, przez marketing, po produkcję i sprzedaż. System pozwala m.in. na gromadzenie danych ze wszystkich działów, a następnie generowanie raportów przy pomocy syntetycznych danych co usprawnia kadrze zarządzającej analizę sytuacji przedsiębiorstwa. System ERP idealnie odpowiada na wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na współczesnym rynku, zmuszającym do gromadzenia i uwzględniania ogromnej ilości informacji, z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami.

Na system COLOS II składają się następujące moduły:

Script logo