Produkcja

Cechy Systemu:

 • Warianty, wersje, analiza materiałowa zapotrzebowania
 • Możliwość podmiany materiałów w technologii, substytuty
 • Archiwizowanie wersji struktur materiałowych
 • Możliwość powiązania struktury materiałowej z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną
 • Możliwość powiązania czasów wykonania poszczególnych operacji (czasów maszynowych, czasów przygotowawczo-zakończeniowych) ze strukturą materiałową oraz marszrutą technologiczną
 • Ustalanie optymalnej partii produkcyjnej, wyliczanie czasów wykonania w zależności od wielkości partii,
 • Zarządzania dokumentacją, dołączanie dokumentacji w postaci załączników w plikach CAD, DOC
 • Kopiowanie technologii
 • Harmonogramowanie na podstawie danych z analogicznych okresów z lat ubiegłych
 • Generowanie zamówień materiałowych, zleceń produkcyjnych na podstawie harmonogramu
 • Badanie wyrobu w toku produkcji
 • Możliwość zmiany normatywów z uwzględnieniem półfabrykatów, czasów produkcji na gniazdach, wydajności maszyn, pracochłonności.
 • Obsługa kodów kreskowych w procesie identyfikacji półfabrykatów
 • Monitorowanie planu produkcyjnego oraz przebiegu procesu produkcyjnego
 • Tworzenie magazynów w toku produkcji ze wskazaniem miejsca magazynowania i ilości sztuk
 • Kontrola obciążenia poszczególnych gniazd, stanowisk i maszyn w toku produkcji
 • Pełna rejestracja informacji dotyczących narzędzi używanych w produkcji (miejsca ich użytkowania, składowania, terminy przeglądów, legalizacji, stan zużycia itp.)
 • Zapewnia dostęp do funkcjonalności obszaru Gospodarka Magazynowa,
 • Podgląd i rozliczanie zleceń działu,
 • Plany remontowe – ewidencja remontów maszyn, urządzeń, infrastruktury
 • Śledzenie informacji o kosztach i jakości wyrobów (kontrole, powiadomienia)
 • Ewidencja i analiza reklamacji
 • Obsługa zleceń napraw gwarancyjnych
Script logo