Kadry i Płace

Cechy Systemu:

 • Komunikacja z oprogramowaniem innych firm (Płatnik, systemy bankowe)
 • Prosta, intuicyjna obsługa systemu
 • Połączenie z modułem planowania i rozliczenia produkcji,
 • Zawarcie w systemie wykonania norm czasu pracy do indywidualnego lub grupowego rozliczania pracowników.
 • Rekrutacja wewnętrzna – dopasowanie pracownika do stanowiska i stanowiska do pracownika
 • Rekrutacja zewnętrzna
 • Wartościowanie stanowiska pracy: ustalenie płacy podstawowej zgodnie z wartością jego stanowiska; opracowanie hierarchii stanowisk w firmie
 • Ocena wydajności pracy
 • Szkolenia – planowanie, administrowanie, kontrola kosztów szkoleń
 • Testy i kwestionariusze
 • Zarządzanie opisem stanowiska pracy - zbiór informacji o celu stanowiska, treści pracy wykonywanej na tym stanowisku oraz wymaganiach stawianych osobom wykonującym pracę
 • Symulacja płac - po uwzględnieniu płacy podstawowej wynikającej z wartościowania stanowiska pracy, doświadczenia pracownika, jego kompetencji, średniej płacy rynkowej i dodając do tego wynik okresowej oceny pracy, otrzymujemy wartość, którą możemy uwzględnić w ustalaniu listy płac
 • Systemy motywacyjne
Script logo